Current PhD Students:

 • Jianpeng Xu
 • Courtland Van Dam
 • Xi Liu
 • Shuai Yuan
 • Ding Wang
 • Farzan Masrour (co-advise with A-H Esfahanian)
 • Tyler Wilson

Graduated PhD Students:

 • Kapila Moonesinghe (2007)
 • Haibin Cheng (2008)
 • Jerry Scripps (2009)
 • Samah Fodeh (2010)
 • Prakash Mandayam Comar (2012)
 • Zubin Abraham (2013)
 • Liu Lei (2014)